Rzeźby pełne zachwytu !


(zdjęcia z archiwum Muzeum)

      W sobotę 6. sierpnia odbył się benefis artystyczny Jerzego Kamińskiego, znanego nie tylko na Kociewiu rzeźbiarza ludowego. Spotkanie z okazji 20-lecia pracy twórczej artysty odbyło się w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra, choć sam twórca mieszka w Barłożnie. W organizację i wystrój sali zaangażowała się cała rodzina, natomiast córka Magdalena Kamińska czuwała nad całością przedsięwzięcia. Warto nadmienić, że uroczystość poprowadziła Martyna Olejnik, która zaprosiła zgromadzonych na występ kapeli pod przewodnictwem Mirosławy Mӧller. Zespół zaprezentował kilka utworów oraz frantówek wpisujących się w niematerialne dziedzictwo regionu. Kolejnym z punktów uroczystości była dyskusja z rzeźbiarzem, którą poprowadziła jego córka Magdalena, podczas której artysta dokonał retrospektywy swojej twórczości, dzieląc się z publicznością wieloma zabawnymi anegdotami ze swojego życia. Licznie przybyli goście ochoczo włączali się w komentowanie i wspominanie wspólnie przeżytych chwil. A było ich wiele, wliczając wystawy plenery i jarmarki.

      Benefis obfitował w jubileuszowe życzenia i upominki. Wśród gości byli m.in. Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Alicja Serkowska, Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski, Wójt Gminy Morzeszczyn Piotr Laniecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach Mirosława Mӧller, Kaszubski Uniwersytet Ludowy reprezentowała Sulisława Borowska. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Fabryki Sztuk w Tczewie. Na spotkaniu pojawiło się również wielu twórców ludowych, którzy są osobami bliskimi dla artysty.

      Zaproszeni goście zostali uraczeni wyśmienitym poczęstunkiem przygotowanym przez panie: Henię i Mirkę z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze, którego honorowymi członkami są Jerzy Kamiński z małżonką. Wspomnianemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac rzeźbiarza, fotografii i dyplomów (ze zbiorów prywatnych) prezentujących całokształt twórczości J. Kamińskiego. Zdecydowana większość Jego dzieł znajduje się w zbiorach wielu galerii, muzeów i prywatnych kolekcjonerów. Szczególną satysfakcję przyniosło mu wykonanie pięciu rzeźb do ołtarza papieskiego w Sopocie w 1999 roku. Sztuka sakralna w Jego wykonaniu nabiera widowiskowego charakteru w wyposażanych przydrożnych kapliczkach w całym kraju.
      Należy nadmienić, iż 9 grudnia w starogardzkim muzeum odbędzie się jubileuszowa wystawa artysty pt. : ,,Jerzy Kamiński - w mistrzowskim kręgu".
Zatem - do zobaczenia.

Izabela Czogała

* * *

     Rydwan, który trafia obecnie do rąk Szanownych Czytelników, jest pod niejednym względem równie wyjątkowy, jak jego zeszłoroczny poprzednik. Niniejszy, jedenasty numer naszego rocznika, jest podobnie obszerny i nie mniej interesujący w swej zawartości co jubileuszowy numer dziesiąty. Drugą dekadę wydawania Rydwanu rozpoczynamy również istotnym jubileuszem – w roku 2016 Muzeum Ziemi Kociewskiej obchodzi 35-lecie swojego istnienia, co podkreśliliśmy trwającą od grudnia 2015 do marca 2016 roku wystawą „Starogard i jego okolice w badaniach archeologicznych Muzeum Ziemi Kociewskiej i jego przyjaciół.” Wydarzenie to przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, z którym mamy wielką przyjemność współpracować od wielu lat, a któ - rego pracownicy rokrocznie goszczą na łamach Rydwanu, prezentując, także w obecnym roczniku, fascynujące badania i kolejne nowe odkrycia.

     Niniejszy Rydwan jest szczególny również dlatego, ponieważ rozpoczyna nasze starania o uzys - kanie dla niego statusu naukowego periodyku punktowanego. W konsekwencji wiąże się to z formalną i merytoryczną reorganizacją jego treści. Dlatego szczególnej uwadze Szanownych Autorów polecamy redakcyjne wytyczne charakteryzujące sposób przygotowania przez Nich artykułów, jakie, jesteśmy przekonani, wzorem lat ubiegłych, zechcą przygotować do kolejnego numeru Rydwanu. Wytyczne te umieszczamy jako pozycję ostatnią w spisie treści.

     Tradycyjnie zawartość obecnego rocznika została uporządkowana chronologicznie i otwiera ją wspomniany wyżej blok tematów archeologicznych opracowany przez Mirosława Błaszkiewicza, Piotra i Mirosława Fudzińskich, Adama Ostasza, Pawła Marka Pogodzińskiego, Edytę Przytarską, Magdalenę Wałaszewską oraz Tadeusza Grabarczyka.

     Artykuły, których tematyka mieści się w obszernych ramach czasowych od średniowiecza po kres
I Rzeczpospolitej i zabory, to świetne portrety miast i miejsc autorstwa Renaty Wiloch-Kozłowskiej, Ryszarda Szwocha, Janusza Potockiego i Anieli Przywuskiej, funeralne refleksje Magdaleny Majorek czy intrygujący żupan z krypty św. Anny Sebastiana Nowaka.

     Okres międzywojenny przez wielu wspominany jest ze szczególną atencją i nie bez nostalgii, jaka płynie z doświadczeń własnych bądź najbliższych. Krzysztof Kowalkowski, Artur Jendrzejewski i Jacek Ozimek zadali sobie wiele trudu, by przedstawione przez nich historie, choć wzajemnie całkowicie odmienne, nie tylko odkrywały nam wiedzę, ale by również poruszały.

     Historię współczesną Kociewia, jak i całej naszej Ojczyzny, otwiera bodaj najboleśniejsze wydarzenie w jej dziejach, jakim była II wojna światowa ze swymi konsekwencjami. Trudno sobie wyobrazić, by w którymkolwiek numerze Rydwanu zabrakło materiałów przybliżających te tematy. Podobnie teraz Czytelnik w artykułach Mariusza Szarmacha, Daniela Czerwińskiego, Krzysztofa Filipa oraz Dariusza Rząski otrzymuje po raz kolejny na naszych łamach wnikliwe analizy i pełne dramatyzmu obrazy zmagań m. in. z radzieckim okupantem, zwłaszcza po 1945 roku. Swoistą konkluzją wobec tychże zagadnień może posłużyć artykuł Stefana Raszei.

     Ze względu na prezentację bardzo osobistej postawy oraz formę wypowiedzi, artykuły Adama Linsenbartha, Edmunda Zielińskiego i Reginy Kotłowskiej można by przyrównać do esejów pamiętnikarskich, pełnych żywego i bezpośredniego zaangażowania. Z kolei Maria Pająkowska-Kensik
i Agnieszka Bednarek piszą o tym, co dla wielu w sposób najbardziej charakterystyczny determinuje koloryt Kociewia – o naszej gwarze. W obrębie zagadnień etnografii pozostają także wypowiedzi Andrzeja Grzyba i Magdaleny Kalkowskiej, a szerzej, jako teksty rocznicowe, okolicznościowe i podsumowania, również materiały Grzegorza Mykowskiego, Edmunda Zielińskiego oraz Izabeli Czogały. Jedyny w obecnym numerze Rydwanu, przez to w dwój - nasób cenny, artykuł biograficzny przygotowała Róża Brzozowska-Janca.

     Wdzięczni jesteśmy wszystkim Autorom, i tym stale goszczącym na naszych łamach, i nowym za ich niestrudzone dociekania, którymi życzliwie dzielą się z nami – wyposażają nas w wiedzę o nas samych, uruchamiają w nas dojrzałą wyobraźnię i kształtują wrażliwość społeczną. Równie wdzięczni jesteśmy także za słowa uznania dla poziomu i formy Rydwanu, jakie otrzymujemy nierzadko z od - ległych zakątków Polski, nawet z zagranicy. W odbiorze czytelników Rocznik – inicjatywa naszego Muzeum – stał się swoistym zupełnie skarbcem i depozytem pamięci, którą Muzeum nie tylko zabezpiecza, ale którą przede wszystkim upowszechnia dla trwałości kultury duchowej i społecznego zbudowania.

      Dlatego zapraszam wszystkich do pisania już do dwunastego numeru Rydwanu. Zapewniam,
że starogardzkie Muzeum Ziemi Kociewskiej będzie nadal dokładało wszelkich starań, by Rydwan mógł być miejscem naszych spotkań.

Andrzej Błażyński
Uroczystość powołania Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim - 10 września 1980 roku.
Na pierwszym planie generał broni Zygmunt Huszcza - ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty
i Wychowania odpowiedzialny za patriotyczno-obronne wychowanie młodzieży.

 
O F E R T A

LEKCJE MUZEALNE

OFERTA EDUKACYJNO-ROZRYWKOWARydwan nr 6
cena: 20 zł
Rydwan nr 7
cena: 25 zł
Rydwan nr 8
cena: 20 zł
Rydwan nr 9
cena: 25 zł


Rydwan nr 10
cena: 25 zł

 
kliknij na Rydwan - ściągniesz opis
ŚCIĄGNIJ i CZYTAJ RYDWAN
te numery są bezpłatne (kliknij na Rydwan)
Rydwan
Rydwan Rydwan Rydwan
Rydwan