B I B L I O T E K A

Biblioteka zawiera zbiory książek i czasopism o różnorodnej tematyce.

Oprócz zbiorów uzupełniających biblioteka zawiera ponad 1700 pozycji.

Zbiory możemy podzielić na tematykę:
* historyczną (naukowa i popularno-naukowa)

* kultura i sztuka

* etnografia

* słowniki i encyklopedie

 

Dodatkowo można wprowadzić podział, ze względu na ramy czasowe:
* prahistoria

* starożytność

* średniowiecze

* XVI - XVII wiek

* okres nowożytny

* okres od 1871 - 1918

* dwudziestolecie międzywojenne

* historia najnowsza


     Powyższe pozycje obejmują zarówno historię powszechną, jak i historię Polski. Biblioteka posiada również osobne zbiory dotyczące Pomorza i Kociewia, a na miejscu można także skorzystać ze zbiorów archiwalnych. Należy jeszcze wymienić znajdujące się w zbiorach biblioteki muzealnej czasopisma (m.in.):

- „Szlaki Jantarowe”

- „Mówią Wieki”

- „Spotkanie z Zabytkami”

- „Magazyn Kociewski”

- „Pomerania”

Zbiory mogą być udostępniane.