D Z I A Ł Y

Zbiory Muzeum Ziemi Kociewskiej znajdują się w trzech działach:

 
 

* DZIAŁ HISTORYCZNY

* DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

* DZIAŁ KULTUR POZAEUROPEJSKICH

* DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY