H I S T O R I A

     Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Starogardzie Gd. narodziła się koncepcja stworzenia placówki muzealnej. Zalążkiem przyszłego muzeum miały być zbiory dotychczas zgromadzone i tymczasowo eksponowane w średniowiecznej Baszcie Gdańskiej.
   Po utworzeniu w 1973 r. Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regionie zbiory zaczęły się szybko rozrastać.  Nowo powstałej placówce wszechstronnej pomocy udzieliło Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej. Wspólne działania dały oczekiwany rezultat.

   

     Decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1980 roku powstało Muzeum Ziemi Kociewskiej. Muzeum jest placówką gromadzącą zabytki kultury materialnej z regionu Kociewia (obejmującego 3 powiaty: starogardzki, tczewski i świecki). Aktualnie zbiory Muzeum liczą około 2250 pozycji o charakterze zabytkowym oraz przeszło 2000 pozycji o charakterze uzupełniającym. Zabytki i pamiątki prezentowane są na trzech wystawach stałych dwóch historycznych i etnograficznej, zlokalizowanych w Basztach Narożnej i Gdańskiej oraz oddanym do użytku w 2001 roku nowym budynku muzeum. Budowa nowej siedziby muzeum została w całości sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.