K A D R A

Dyrektorowi Muzeum Andrzejowi Błażyńskiemu
(nr tel. 58 56 246 75 wew. 20)
podlega 9 pracowników::

 

PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Izabela Czogała
- asystent muzealny - nr tel. 58 56 246 75 wew. 24

Zbigniew Potocki
- adiunkt muzealny - nr tel. 58 56 246 75 wew. 26

Magdalena Wałaszewska - adiunkt muzealny
- nr tel. 58 56 246 75 wew. 27

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:
Beata Beling
- główny księgowy - nr tel. 58 56 246 75 wew. 23

Teresa Wolff
- specjalista d/s administracyjno-gospodarczych - nr tel. 58 56 246 75 wew. 21

Katarzyna Jułga
- referent d/s administracyjno-gospodarczych - nr tel. 58 56 246 75 wew. 22

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Krystyna Radziszewska
- pomoc muzealna (punkt sprzedaży biletów, publikacji oraz pamiątek)
- nr tel. 58 56 246 75 wew. 25

Bożena Tomczak - pomoc muzealna

Zbigniew Guziński - rzemieślnik-konserwator