P A R T N E R Z Y

Partnerzy zagraniczni

Münster-Wolbeck (Niemcy)
    W lipcu 1998 r. Muzeum Ziemi Kociewskiej wspólnie z Muzeum Prus Zachodnich w Münster - Wolbeck (Niemcy) podpisało umowę o współpracy, której efektem były trzy wystawy: „Starogard - 800 lat historii - 650 lat praw miejskich” (1998), "Kraina nad dolną Wisłą w dobie Wojny Trzydziestoletniej" (1999/2000) oraz "dwory i rezydencje magnackie na Pomorzu" (2001).

     Muzeum Prus Zachodnich zaprezentowało w Starogardzie 42 dzieła sztuki ze swoich zbiorów, w tym 26 prac graficznych oraz 16 obrazów pochodzących z XIX i XX wieku. Z dziedziny grafiki wybrane zostały przede wszystkim widoki miast pomorskich, a więc sztychy, które wymownie zaświadczyć mogą o pięknie krainy nad dolnym biegiem Wisły. Obrazy, z kolei, ukazywały pomorskie krajobrazy i co znamienitsze obiekty architektury, takie jak np. Żuraw w Gdńsku, czy Zamek w Malborku.


„Starogard na starej pocztówce” (2003)
(kliknij - przegląd niektórych pocztówek)
     Wystawa pocztówek prezentujących stolicę Kociewia na przestrzeni minionych stu lat gościła w Münster w okresie od lutego do kwietnia 2003 r. Prezentacja ekspozycji była możliwa dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów, którzy użyczyli swoje zbiory, a następnie zostały one po- szerzone o zdjęcia znajdujące się w posiadaniu Muzeum Ziemi Kociewskiej.

"Kociewie, Polska i Prusy na dawnych mapach
     Wystawa prezentująca zbiory map (od najstarszych średniowiecznych) regionu Pomorza, Kociewia i okolic Starogardu była dostępna dla zwiedzających na przełomie września i października 2003 r. Miała ona na celu zainteresowanie widzów kartografią i zmianami terytorialnymi, jakie miały miejsce w historii Starogardu.

     Te wspólne wystawy dowodzą, że podpisanie przed sześciu laty (1998) umowy nadało pracy obu muzeów nowych impulsów na niwie polsko-niemieckiej współpracy i stworzyło dogodniejsze warunki do jej dalszego rozwoju.

Diepholz (Niemcy)
     W miesiącu kwietniu 2004 r. w mieście partnerskim Starogardu Gdańskiego miało miejsce otwarcie wystawy Starogard na starej pocztówce, w którym uczestniczył Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej - Bogusław Faltynowski. Wystawie towarzyszył dwujęzyczny katalog - album, wydany wspólnie z Muzeum Prus Zachodnich w Münster.

Partnerzy krajowi

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
      To kolejne Muzeum, z którym podpisana została umowa o współpracę. Dzięki niej obie placówki organizują wspólne wystawy czasowe, prowadziły badania archeologiczne w rejonie wzgórza świętego Jana w Starogardzie Gdańskim. Efektem tych badań była sesja historyczna poświęcona działalności Joannitów na Kociewiu. Materiały z tej sesji zostały wydane w formie książkowej. W ramach współpracy etnograf Muzeum Ziemi Kociewskiej uczestniczy w misjach archeologicznych w rejonie IV Katarakty Nilu w Sudanie